1. GIỚI THIỆU CHUNG
Về chúng tôi:
Công ty cổ phần đầu tư Gintech
Địa chỉ: P401C, Nhà D, Khu Vinaconex 1, số 289A Đường Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu
Giấy, Hà Nội
Mã số thuế: 0108417494

 Về Công ty:
Gintech là tập hợp của những cá nhân giầu kinh nghiệm trong các lĩnh vực được phụ
trách, với triết lý Khách hàng ưu tiên hàng đầu của Chúng tôi, đến với chúng tôi khách
hàng sẽ được phục vụ một cách chu đáo nhất.

2. TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH
Tầm nhìn
Là công ty dẫn đầu về tạo giá trị gia tăng cho khách hàng trên những sản phẩm mà
Công ty cung cấp
Sứ mệnh
Tạo ra những giải pháp kết nối mới giữa hiện tại và tương lai

3. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC